VÁŽÍME SI VAŠÍ DŮVĚRY

Ing. Jaromír Strnad
MUDr. Julie Provazníková
MUDr. Julie Provazníková
Ing. Jaromír Strnad

Milí Čáslaváci,

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za obrovskou podporu a důvěru, kterou jste našemu uskupení dali v  komunálních volbách v roce 2022. Věřte, prosím, že je to pro nás velký závazek, kterému jsme odhodláni dostát. Proto jsme se také spojili - abychom mohli, ještě lépe než v minulých volebních obdobích, plnit naše sliby a hlavně Vaše i naše společné představy o prosperujícím a skutečně přátelském městě. Pro dosažení tohoto cíle jsou připraveni udělat vše jak místní členové sociální demokracie, tak i Nezávislí.

Město jsme převzali s problémy, které zvláště v nemocnici bohužel hraničily s jejím jen těžko odvratitelným koncem. Jsme si vědomi skutečnosti, že zdravotnictví obecně v našem státě prochází krizí, zvláště v personální oblasti. Přesto jsme odhodláni pro naše město a naše občany čáslavskou nemocnici zachránit. Nebude to jednoduché ani rychlé, ale slib, že uděláme vše pro její další rozvoj, splníme.

Chceme znovu přiložit ruku k dílu a posunout naše město po několika letech stagnace zase o kus dál. To je náš společný cíl a já věřím, že najdeme společnou řeč s mnoha Čáslaváky, kterým není lhostejný nejen osud celého města, ale ani každého jednoho z jeho obyvatel.

 

Milí Čáslaváci,

 

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za obrovskou podporu a důvěru, kterou jste našemu uskupení dali v nedávných komunálních volbách. Věřte, prosím, že je to pro nás velký závazek, kterému jsme odhodláni dostát. Proto jsme se také v tomto roce spojili - abychom mohli, ještě lépe než v minulých volebních obdobích, plnit naše sliby a hlavně Vaše i naše společné představy o prosperujícím a skutečně přátelském městě. Pro dosažení tohoto cíle jsou připraveni udělat vše jak místní členové sociální demokracie, tak i Nezávislí. V posledních letech jsme bohužel sledovali ve městě velké problémy, které se kupí jeden na druhý. Považujeme za nutné začít konečně efektivně a bez emocí řešit jeden po druhém a vlastně všechny najednou.

Chceme znovu přiložit ruku k dílu a posunout naše město po několika letech stagnace zase o kus dál. To je náš společný cíl a já věřím, že najdeme společnou řeč s mnoha Čáslaváky, kterým není lhostejný nejen osud celého města, ale ani každého jednoho z jeho obyvatel.

Již 19. října proběhne ustavující zasedání nového městského zastupitelstva, v němž bude mít naše uskupení hned 12 zástupců. Ačkoliv jsme ještě plnou odpovědnost za chod města nepřevzali (je třeba počkat na zmiňované zasedání), již nyní intenzivně jednáme tak, abychom mohli okamžitě začít napravovat problémy, které nesnesou další odklady. Nebude možné, vyřešit během několika dnů vše, co se kupilo celé čtyři roky. Věříme ale, že postupné a co nejrychlejší kroky povedou k úspěšnému návratu situace, na kterou jsme byli v Čáslavi vždy zvyklí - tedy ke klidnému a čistému městu s nemocnicí, na kterou se můžeme spolehnout a s lidmi, kteří budou mít pravdivé informace o dění kolem sebe.

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ

NÁŠ PROGRAM

1. BEZPEČNOST
Město musí být bezpečné pro naše děti
i pro každého z nás.

Zvýšíme bezpečnost pohybu po městě,
posvítíme si na problematická místa.
zobrazit více
2. KULTURA

Bez kultury by město nebylo celé a
funkční.

Podpora dalšího rozvoje různorodé
kultury ve městě je pro nás
samozřejmostí.

zobrazit více

3. ŠKOLSTVÍ

Kvalitní vzdělání pro příští generace
i pro každého z nás.

Zajistíme a rozšíříme podmínky pro kvalitní vzdělávání našich dětí.

zobrazit více

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

O svoje okolí musíme dobře pečovat.

Skloubíme péči o město s ohledem na potřeby jeho obyvatel i přírody.

zobrazit více

5. SPORT

Bez pohybu to nejde a my to víme.

Projekty pro rozvoj sportovních možností ve městě budou mít zelenou.

zobrazit více

6. BYDLENÍ

Nejen mladí lidé potřebují jistotu bydlení.

Je třeba nabídnout nové možnosti bydlení, ale neomezovat přitom současné obyvatele.

zobrazit více

7. ZDRAVOTNICTVÍ

Není možné, abychom se báli jít do nemocnice.

Zabráníme další devastaci městské nemocnice, rodinného stříbra našeho města.

zobrazit více

8. DOPRAVA

Auta nám musí sloužit a ne nás ohrožovat.

Posílíme bezpečnost dopravního provozu a komfort pro motoristy ve městě.

zobrazit více

9. VEŘEJNÁ SPRÁVA

Úřad musí sloužit lidem s ohledem na jejich zájmy.

Vrátíme do města principy slušné veřejné správy pro důvěru a v zájmu obyvatel.

zobrazit více

10. INFORMOVANOST

Nestačí mluvit o pravdě, je třeba mluvit pravdu.

Objektivními informacemi podpoříme důvěryhodnost veřejné správy a vedení města.

zobrazit více

11. SOCIÁLNÍ OBLAST

Žijeme tady spolu - podporujme jeden druhého.

Nezapomínáme na nikoho, problémy obyvatel města budeme aktivně řešit.

zobrazit více