NÁŠ PROGRAM

 
1.BEZPEČNOST

Město musí být bezpečné pro naše děti i pro každého z nás.

Zvýšíme bezpečnost pohybu po městě, posvítíme si na problematická místa.

- zřídíme osvětlení a zrekonstruujeme další přechody pro chodce

- rozšíříme veřejné osvětlení – zvláště na problematických místech

- postaráme se o bezpečnější dětská hřiště s funkčními hlásiči
nebezpečí

- zajistíme efektivnější využití moderních bezpečnostních
technologií

- budeme aktivně spolupracovat s HZS, Armádou ČR a policií

 
2. KULTURA

Bez kultury by město nebylo celé ani funkční

Podpora dalšího rozvoje různorodé kultury ve městě je pro nás samozřejmostí

- podpoříme technické dovybavení a modernizaci Kina Miloše Formana

- dokončíme rekonstrukci Dusíkova divadla (klimatizace na Nové scéně a rekonstrukce Malé scény “Besedy”)

- budeme aktivně podporovat efektivní stávající i budoucí kulturní projekty, spolky a organizace

- zajistíme odpovědné využívání dotací na rozvoj kultury

- prioritně budeme pečovat o kulturní památky města

 
3. ŠKOLSTVÍ

Kvalitní vzdělání pro příští generace

Zajistíme a rozšíříme podmínky pro kvalitní vzdělávání našich dětí

- postavíme novou moderní mateřskou školu v areálu Prokopa Holého

- zřídíme dětskou skupinu pro nejmenší (jesle) pod správou města

- vybudujeme výukově-zábavní centrum pro školáky

- využijeme dotace a zmodernizujeme základní školy ve městě (tělocvičny, odborné učebny, bezbariérové přístupy)

- vyhradíme parkovací místa před mateřskými a základními školami pro bezpečný odvoz dětí

- prohloubíme spolupráci místních škol s mikroregionem, zdejšími institucemi a zaměstnavateli pro budoucí prosperitu našeho města

 
4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
O svoje okolí musíme dobře pečovat

Skloubíme péči o město s ohledem na potřeby jeho obyvatel i přírody

- zlepšíme péči o stávající zeleň a zajistíme novou výsadbu

- vybudujeme nabíjecí stanice pro elektromobily

- postaráme se o maximální úsporu energií s pomocí fotovoltaiky (moderní osvětlení)

- budeme odpovědně hospodařit vodou ve spolupráci s vodohospodáři

- zahájíme proces rekonstrukce městských budov pro energeticku soběstačnost

- zajistíme zvýšení četnosti svozu odpadu a rozšíření sezóny svozu bioodpadu

- postaráme se o zvýšení dostupnosti kontejnerů na tříděný odpad
 
5. SPORT
Bez pohybu to nejde a my to víme

Projekty pro rozvoj sportovních možností ve městě budou mít zelenou

- budeme pracovat na rozšíření cyklostezky ve směru na Lochy, Močovice a Tupadly

- vybudujeme vhodné prostory pro sportovní náčiní ve Vodrantech

- zřídíme in-line dráhu v parku u zemědělské školy

- vybudujeme cyklostanoviště u vlakového nádraží

- zrekonstruujeme trávníky fotbalového hřiště a opravíme zeď za umělou trávou ve Vodrantech

- rozšíříme ubytovacích kapacity pro sportovce ve Vodrantech

- podpoříme lepší a efektivnější činnost sportovních klubů a organizací
 
6. BYDLENÍ
Nejen mladí lidé potřebují jistotu bydlení

Je třeba nabídnout nové možnosti bydlení, ale neomezovat přitom současné obyvatele

- budeme pokračovat ve výstavbě v areálu Prokopa Holého s ohledem na původní komplexní studii

- aktivně podpoříme výstavbu bytů k prodeji do osobního vlastnictví i k nájmu a družstevní výstavbu

- vytvoříme podmínky pro další individuální výstavbu

- zajistíme údržbu a modernizaci stávajícího bytového fondu

- postaráme se o promyšlenou úpravu veřejného prostranství v obytných zónách

- budeme pracovat na rekonstrukci budov v majetku města pro co nejmenší energetickou náročnost

- nainstalujeme ve městě hrací prvky pro děti i cvičební objekty pro seniory
 
7. ZDRAVOTNICTVÍ
Není možné, abychom se báli jít do nemocnice

Zabráníme další devastaci městské nemocnice, rodinného stříbra našeho města

- vytvoříme komplexní podmínky pro příchod nových kvalitních lékařů do nemocnice (služební byty, místa v MŠ, finanční podmínky…)

- aktivně podpoříme vznik nových soukromých ordinací ve městě (pediatrie, stomatologie, praktičtí lékaři)

- postaráme se o návrat opět plně funkční nemocnice s přátelským prostředím pro pacienty i zaměstnance

- budeme pokračovat v modernizaci vybavení nemocnice

- zrekonstruujeme komunikace v areálu nemocnice a jeho celkové oplocení
 
8. DOPRAVA

Auta nám musí sloužit a ne nás ohrožovat

Zvýšíme bezpečnost dopravního provozu a komfort pro motoristy ve městě

- vybudujeme další parkovací místa u vlakového nádraží

- dokončíme rekonstrukce komunikací na Čeplově

- zrekonstruujeme komunikace na Váchově

- zajistíme rekonstrukci hlavního tahu městem ve spolupráci s jeho správcem

- všemi silami podpoříme a zajistíme opravu přejezdů u Zenitu a v Chotusické ulici

- vybudujeme bezpečné přechody pro chodce u Gumárny, v Tylově ulici u autobusového nádraží a na dalších místech

- budeme provádět jen nezbytné a uvážené změny dopravního značení ve městě a změny na základě průzkumu mezi obyvateli města

 
9. VEŘEJNÁ SPRÁVA

Úřad musí sloužit lidem s ohledem na jejich zájmy

Vrátíme do města principy slušné veřejné správy pro důvěru obyvatel

- budeme pokračovat v modenizaci veřejné správy a využívání moderních technologií

- zajistíme uvážené investice města bez nesmyslných nákladů na nerealizovatelné projekty

- vedoucí místa musí zastávat skuteční odborníci se vztahem k městu

- prosadíme jednoznačnou odpovědnost vedení města za konkrétní kroky

- vrátíme do města pracovní prostředí bez strachu z vlastního názoru

- uvedeme do provozu skutečně funkční chytrou aplikaci pro komunikaci s městem

 
10. INFORMOVANOST

Nestačí mluvit o pravdě, je třeba mluvit pravdu

Objektivními informacemi podpoříme důvěryhodnost veřejné správy a vedení města

- budeme poskytovat pravdivé informace bez zastírání případných problémů

- zajistíme zastoupení opozice v redakční radě Čáslavských novin

- poskytneme prostor pro názory občanů na webu Čáslavských novin

- budeme dbát na přehledné zdroje informací s důrazem na jejich kvalitu, nikoliv jen počet

- zahájíme skutečnou a pravdivou komunikaci s občany na sociálních sítích

- nabídneme pravidelná osobní setkání s obyvateli města

 
11. SOCIÁLNÍ OBLAST

Žijeme tady spolu - podporujme jeden druhého

Nezapomínáme na nikoho, problémy obyvatel města budeme aktivně řešit

- postaráme se o šetrné hospodaření s financemi obyvatel - včasný a výhodný nákup energií

- zřídíme další nájemní byty pro nízkopříjmové skupiny

- podpoříme rodiče malých dětí - jesle pod hlavičkou města

- budeme podporovat aktivní život seniorů - kulturní a společenské akce, zjednodušení života ve městě

- budeme aktivně spolupracovat na činnosti domova důchodců, společnosti Anima a dalších organizací ve městě