Pro návrat atmosféry klidu a konstruktivního jednání