Tématem zasedání zastupitelů byly podmínky pro skládku